Translation of LifterLMS WooCommerce: Polish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
https://lifterlms.com https://lifterlms.com Details

https://lifterlms.com

https://lifterlms.com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Author URI of the plugin
Date added:
2020-03-16 03:39:46 GMT
Translated by:
jurasjo
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Team LifterLMS Zespół LifterLMS Details

Team LifterLMS

Zespół LifterLMS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Author of the plugin
Date added:
2020-03-16 03:39:59 GMT
Translated by:
jurasjo
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
https://lifterlms.com/product/woocommerce-extension/ https://lifterlms.com/product/woocommerce-extension/ Details

https://lifterlms.com/product/woocommerce-extension/

https://lifterlms.com/product/woocommerce-extension/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Plugin URI of the plugin
Date added:
2020-03-16 03:40:05 GMT
Translated by:
jurasjo
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
LifterLMS WooCommerce LifterLMS WooCommerce Details

LifterLMS WooCommerce

LifterLMS WooCommerce

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Plugin Name of the plugin
Date added:
2020-03-16 03:40:09 GMT
Translated by:
jurasjo
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This access plan is associated with a product that doesn't exist anymore. You can either delete it or add a new product connection Ten plan dostępu jest powiązany z produktem, który już nie istnieje. Możesz go usunąć lub dodać nowe połączenie produktu Details

This access plan is associated with a product that doesn't exist anymore. You can either delete it or add a new product connection

Ten plan dostępu jest powiązany z produktem, który już nie istnieje. Możesz go usunąć lub dodać nowe połączenie produktu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:40:41 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Redirect to a WooCommerce Product Przekieruj do produktu WooCommerce Details

Redirect to a WooCommerce Product

Przekieruj do produktu WooCommerce

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:41:06 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Members Button Text Tekst przycisku członkostwa Details

Members Button Text

Tekst przycisku członkostwa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:41:32 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize the text of the button displayed to non-members. Dostosuj tekst przycisku wyświetlanego dla osób niebędących członkami. Details

Customize the text of the button displayed to non-members.

Dostosuj tekst przycisku wyświetlanego dla osób niebędących członkami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:41:44 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customers must belong to the selected LifterLMS membership in order to purchase this product. Klienci muszą należeć do wybranego członkostwa LifterLMS, aby kupić ten produkt. Details

Customers must belong to the selected LifterLMS membership in order to purchase this product.

Klienci muszą należeć do wybranego członkostwa LifterLMS, aby kupić ten produkt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:42:00 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a product or product variation Wybierz produkt lub jego odmianę Details

Select a product or product variation

Wybierz produkt lub jego odmianę

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:42:21 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Install the %1$sWooCommerce Subscriptions%2$s extension to create recurring subscriptions or payment plans for your course and memberships. Zainstaluj rozszerzenie %1$sWooCommerce Subscriptions%2$s, aby utworzyć cykliczne subskrypcje lub plany płatności za kurs i członkostwo. Details

Install the %1$sWooCommerce Subscriptions%2$s extension to create recurring subscriptions or payment plans for your course and memberships.

Zainstaluj rozszerzenie %1$sWooCommerce Subscriptions%2$s, aby utworzyć cykliczne subskrypcje lub plany płatności za kurs i członkostwo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Translators: %1$s = opening anchor tag; %2$s = closing anchor tag.
Date added:
2020-03-16 03:43:56 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customers will be enrolled when a WooCommerce Order reaches this status. See how to create products which will automatically complete orders %1$shere%2$s. Klienci zostaną zarejestrowani, gdy zamówienie WooCommerce osiągnie ten status. Zobacz, jak tworzyć produkty, które będą automatycznie realizować zamówienia %1$stutaj%2$s. Details

Customers will be enrolled when a WooCommerce Order reaches this status. See how to create products which will automatically complete orders %1$shere%2$s.

Klienci zostaną zarejestrowani, gdy zamówienie WooCommerce osiągnie ten status. Zobacz, jak tworzyć produkty, które będą automatycznie realizować zamówienia %1$stutaj%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Translators: %1$s = opening anchor tag; %2$s = closing anchor tag.
Date added:
2020-03-16 03:45:05 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It looks like you're using WooCommerce for checkout. When using WooCommerce these LifterLMS settings do not apply, instead, use the equivalent settings on the %1$sWooCommerce settings panel%3$s and install and configure %2$sWooCommerce payment gateways%3$s. Wygląda na to, że używasz WooCommerce do płatności. Podczas korzystania z WooCommerce te ustawienia LifterLMS nie mają zastosowania, zamiast tego użyj równoważnych ustawień w panelu ustawień %1$sWooCommerce%3$s i zainstaluj i skonfiguruj bramki płatności %2$sWooCommerce%3$s. Details

It looks like you're using WooCommerce for checkout. When using WooCommerce these LifterLMS settings do not apply, instead, use the equivalent settings on the %1$sWooCommerce settings panel%3$s and install and configure %2$sWooCommerce payment gateways%3$s.

Wygląda na to, że używasz WooCommerce do płatności. Podczas korzystania z WooCommerce te ustawienia LifterLMS nie mają zastosowania, zamiast tego użyj równoważnych ustawień w panelu ustawień %1$sWooCommerce%3$s i zainstaluj i skonfiguruj bramki płatności %2$sWooCommerce%3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Translators: %1$s = opening anchor tag; %2$s opening anchor tag; %3$s = closing anchor tag.
Date added:
2020-03-16 03:46:41 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subscription Unenrollment Status Status transakcji nie dający auto-zapisu Details

Subscription Unenrollment Status

Status transakcji nie dający auto-zapisu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:47:16 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Order Unenrollment Status Status zamówienia nie dający auto-zapisu Details

Order Unenrollment Status

Status zamówienia nie dający auto-zapisu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 03:47:26 GMT
Translated by:
jurasjo
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as